Prelazak na novu energetsku nalepnicu za kućne aparate

Tehnološki razvoj tokom poslednjih nekoliko godina rezultirao je većom koncentracijom proizvoda  koji nose nalepnice klase A+ ili viših klasa. Shodno tome, nalepnica ne ispunjava svoju prvobitnu  funkciju pružanja pomoći pri donošenju odluka o kupovini, kao što je to prvobitno činila.

 Ostali  osnovni uslovi, kao što je ponašanje potrošača, takođe su se promenili. Zato je došlo vreme da se  postojeća energetska nalepnica prilagodi. Prvi kućni aparati koji će imati novu nalepnicu biće:  mašine za pranje veša, mašine za pranje i sušenje veša, mašine za pranje sudova, rashladni  aparati i vinske vitrine. Od 1. marta 2021. godine, na ovim uređajima mora da postoji nova  nalepnica prilikom prodaje u prodavnicama, na mreži itd.  

Trenutno važeća energetska nalepnica


Od 2012. godine, na energetskoj nalepnici prikazane su potrošnja energije i vode, kao i dodatne informacije, kao što možete videti u prikazu s leve strane. Na dolenavedenoj vezi možete pronaći dodatne informacije o trenutno važećim nalepnicama.

pranje veša i mašine za pranje sudova potrošnja energije i vode trenutno je označena kao godišnja vrednost.

Mašine za pranje veša
Trenutno važeća energetska nalepnica za Bosch mašine za pranje veša
Na trenutno važećoj energetskoj nalepnici za mašine za pranje veša navedene su tri dodatne energetske klase iznad klase A: A+, A++ i A+++, pri čemu je potrošnja energije klase A++ i do 24% niža, dok je potrošnja energije klase A+++ do 32% niža nego kod aparata klase A. Godišnja potrošnja energije i vode na ovoj energetskoj nalepnici odnosi se na 220 standardnih ciklusa pranja godišnje.

Legenda:

1 Klasa energetske efikasnosti
2 Potrošnja energije u kWh/godišnje (220 standardnih ciklusa pranja / godišnje)
3 Emisija buke u toku ciklusa pranja i centrifuge izražena u dB(A) re 1 PW
4 Klasa efikasnosti centrifuge
5 Maksimalna količina veša
6 Potrošnja vode u litrima/godišnje (220 standardnih ciklusa pranja / godišnje)

Mašine za pranje i sušenje veša
Trenutno važeća energetska nalepnica za mašine za pranje i sušenje veša nije ažurirana od njenog uvođenja 1996. godine. Zato je na njoj prikazana, u poređenju s nalepnicama drugih proizvoda, skala od A do G. Vrednosti su zasnovane na jednom ciklusu.

Legenda:

1 Klasa energetske efikasnosti (ceo radni ciklus)
2 Potrošnja energije u kWh (ceo radni ciklus)
3 Potrošnja energije u kWh (ciklus pranja)
4 Klasa efikasnosti pranja
5 Maksimalna količina veša
6 Potrošnja vode u litrima
7 Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW

Trenutno važeća energetska nalepnica za mašine za pranje i sušenje veša

Mašine za sušenje veša
Trenutno važeća energetska nalepnica za mašine za sušenje veša
Na trenutno važećoj energetskoj nalepnici za mašine za sušenje veša takođe su prikazane tri dodatne klase efikasnosti iznad klase A: A +, A ++ i A +++. Najbolja klasa energetske efikasnosti, A +++, efikasnija je do čak 63% od klase A. Aparati klase A ++ troše do 51% manje energije od aparata klase A. Klasa efikasnosti A + efikasnija je od klase A do 35%. Vrednosti godišnje potrošnje energije izračunate su na osnovu 160 ciklusa sušenja u standardnom programu za pamuk.

Legenda:

1 Klasa energetske efikasnosti
2 Potrošnja energije u kWh/godišnje (160 standardnih ciklusa sušenja / godišnje)
3 Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW
4 Maksimalna količina veša
5 Trajanje
6 Izvor energije: električna energija
7 Klasa efikasnosti sušenja

Mašine za pranje sudova

Na energetskoj nalepnici za mašine za pranje sudova prikazane su tri dodatne klase efikasnosti iznad klase A: A +, A ++ i A +++. Najviša klasa efikasnosti za mašine za pranje sudova efikasnija je od klase A do čak 30%. Aparati klase A++ troše do 21% manje energije od proizvoda klase A. Godišnja potrošnja energije i vode na ovoj energetskoj nalepnici odnosi se na 280 standardnih ciklusa čišćenja godišnje.

Legenda:

1 Klasa energetske efikasnosti
2 Potrošnja energije u kWh/godišnje (280 standardnih ciklusa čišćenja / godišnje)
3 Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW
4 Broj standardnih kompleta za ručavanje
5 Klasa efikasnosti sušenja
6 Potrošnja vode u litrima/godišnje (280 standardnih ciklusa čišćenja / godišnje)

Trenutno važeća energetska nalepnica za mašine za pranje sudova

Frižideri i zamrzivači

Trenutno važeća energetska nalepnica za frižidere i zamrzivače
Pored ukupne iskoristive zapremine svih odeljaka zamrzivača i frižidera, na nalepnici je naveden i nivo buke aparata. Klasa energetske efikasnosti posebno je važna za ove aparate. Što je klasa energetske efikasnosti bolja to su manji troškovi za električnu energiju, pogotovo imajući u vidu da ovi aparati konstantno rade.

Legenda:

1 Klasa energetske efikasnosti
2 Potrošnja energije u kWh/godišnje
3 Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW
4 Ukupna zapremina svih odeljaka zamrzivača
5 Ukupna zapremina svih odeljaka frižidera

Vinske vitrine

Pored klase energetske efikasnosti, navode se i godišnja potrošnja energije i emisija buke. Kao i broj standardnih vinskih flaša koje se mogu skladištiti u vinskoj vitrini.

Legenda:

1 Klasa energetske efikasnosti
2 Potrošnja energije u kWh/godišnje (izmereno pod standardnim uslovima)
3 Broj standardnih vinskih flaša koje se mogu skladištiti
4 Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW

Trenutno važeća energetska nalepnica za vinske vitrine

Šporeti i rerne

Trenutno važeća energetska nalepnica za šporete i rerne
Na energetskoj nalepnici prikazana je potrošnja energije tokom pečenja u dva različita režima grejanja: pomoću vrućeg vazduha i gornjeg/donjeg grejača. Pored potrošnje, navodi se i zapremina rerne.

Legenda:

1 Klasa energetske efikasnosti
2 Izvor energije: električna energija
3 Zapremina rerne
4 Potrošnja energije u kWh/ciklusu (gornji/donji grejač)
5 Potrošnja energije u kWh/ciklusu (vruć vazduh)

Aspiratori

Godišnja potrošnja energije zasnovana je na pretpostavci da se aspirator prosečno koristi 60 min. u toku dana, a da je svetlo uključeno u proseku 120 minuta.

Legenda:

1 Klasa energetske efikasnosti (ventilator i svetlo)
2 Potrošnja energije u kWh/godišnje
3 Efikasnost ventilatora
4 Efikasnost svetla (jačina i raspodela osvetljenja)
5 Efikasnost filtera za masnoću
6 Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW

Nova energetska nalepnica

Tehnološki razvoj tokom poslednjih nekoliko godina doveo je do većeg broja proizvoda koji nose nalepnice sa vrednostima A + ili većim. Shodno tome, nalepnica ne ispunjava svoju prvobitnu funkciju pružanja pomoći pri donošenju odluka o kupovini, kao što je to ranije činila. Ostali osnovni uslovi, poput ponašanja kupaca, takođe su se promenili. Zato je došlo vreme da se izmeni postojeća energetska nalepnica. Prvi kućni aparati na kojima će se nalaziti nove nalepnice biće mašine za pranje veša, mašine za pranje i sušenje veša, mašine za pranje sudova, rashladni uređaji i vinske vitrine.

Najznačajnija izmena na novim energetskim nalepnicama je uklanjanje klasa energetske efikasnosti koje u sebi sadrže znak plus, kao što je A+++. Klasifikacija će se ubuduće vršiti od A do G. Za merenje potrošnje energije i utvrđivanje klase na nalepnici sada će se koristiti nove metode. Pored toga, takođe ćete moći da saznate dodatne informacije o proizvodu direktno putem QR koda koji je odštampan na energetskoj nalepnici. QR kod vas vodi do baze podataka koju će voditi EU od 01.03.2021. Tu možete pregledati i preuzeti listove podataka za sve aparate za koje postoji nova energetska nalepnica. Pristup bazi podataka takođe je moguć putem interneta.

Mašine za pranje veša
Nova energetska nalepnica za mašine za pranje veša
Jedna od glavnih izmena na energetskoj nalepnici za mašine za pranje veša jeste promena programa koji se koristi za testiranje, a na koji se odnose sve vrednosti na nalepnici. Na primer, potrošnja energije koja će se bazirati na 100 ciklusa pranja. Novi program „Eco 40-60”* pogodan je za pranje uobičajeno zaprljanih tkanina izrađenih od pamuka, lana ili mešovitih tkanina koje, na osnovu simbola za održavanje, mogu da se peru na 40 °C ili 60 °C. Navedene tkanine mogu se kombinovati u ovom ciklusu pranja. Program „Eco 40-60” najefikasniji je program u kombinaciji „potrošnje energije i vode".

Legenda:

1 QR kod
2 Klasa energetske efikasnosti**
3 Ponderisana potrošnja energije** u kWh / 100 radnih ciklusa (u programu Eco 40-60)
4 Maksimalna količina veša
5 Trajanje programa „Eco 40-60”
6 Ponderisana potrošnja vode** u litrima / radnom ciklusu (u programu Eco 40-60)
7 Klasa efikasnosti centrifuge**
8 Emisija buke u toku ciklusa centrifuge izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke**

* Eco 40-60 Kako bi se postigla optimalna energetska efikasnost, za ovaj program je definisana optimalna temperatura za pranje. Korisnik ne može promeniti ovu temperaturu. Stvarna temperatura za pranje navedena je u uputstvu za upotrebu i može, u zavisnosti od količine veša, odstupati od odabrane temperature za pranje radi uštede energije. Učinak pranja u skladu je sa zakonskim propisima.
** Vrednosti se odnose na četvrtinu veša, polovinu veša i maksimalnu količinu veša.

Mašine za pranje i sušenje veša

Trenutno važeća energetska nalepnica za mašine za pranje i sušenje veša nije ažurirana od njenog uvođenja 1996. godine, zbog čega je na njoj još uvek prikazana prvobitna skala od A do G. Budući da se mašine za pranje i sušenje veša češće koriste samo za pranje veša, nalepnica je podeljena na dva dela. Na levoj strani nalepnice navedene su vrednosti za ceo radni ciklus pranja i sušenja. Na desnoj strani nalepnice prikazane su vrednosti samo za ciklus pranja. Vrednosti koje moraju biti navedene na ovoj nalepnici samo za ciklus pranja odražavaju promene u obaveznim informacijama za novu nalepnicu za mašine za pranje veša.

Legenda:

1 QR kod
2 Klasa energetske efikasnosti* (ceo radni ciklus)
3 Klasa energetske efikasnosti* (ciklus pranja)
4 Ponderisana potrošnja energije* u kWh / 100 ciklusa (ceo radni ciklus**)
5 Ponderisana potrošnja energije* u kWh / 100 ciklusa (ciklus pranja)
6 Maksimalna količina veša (ceo radni ciklus**)
7 Maksimalna količina veša (ciklus pranja)
8 Ponderisana potrošnja vode* u litrima / radnom ciklusu (ceo radni ciklus**)
9 Ponderisana potrošnja vode* u litrima / radnom ciklusu (ciklus pranja)
10 Trajanje programa (ceo radni ciklus)
11 Trajanje programa „Eco 40-60”
12 Klasa efikasnosti centrifuge*
13 Emisija buke u toku ciklusa centrifuge izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke

* Vrednosti se odnose na pranje četvrtine veša, polovine veša i maksimalne količine veša. Dok se vrednosti za pranje i sušenje odnose na polovinu maksimalne količine veša i na maksimalnu količinu.
** Pranje i sušenje

Nova energetska nalepnica za mašine za pranje i sušenje veša
Mašine za pranje sudova
Nova energetska nalepnica za mašine za pranje sudova
Klasa energetske efikasnosti za mašine za pranje sudova i dalje se zasniva na programu „Eco”. Međutim, promenjen je standard za testiranje. Na primer, za određivanje performansi čišćenja i sušenja koristiće se šolje, šerpe i plastični pribor kako bi rezultati bolje odražavali stvarno ponašanje korisnika. Ono što je novo je specifikacija trajanja Eco programa. Ovaj program je posebno ekološki prihvatljiv, idealan je za normalno zaprljane sudove i predstavlja najefikasniji program u kombinaciji „potrošnje energije i vode”. Kao i kod mašina za pranje veša i mašina za pranje i sušenje veša, potrošnja energije se zasniva na 100 ciklusa čišćenja.

Legenda:

1 QR kod
2 Klasa energetske efikasnosti
3 Potrošnja energije u kWh / 100 radnih ciklusa (u programu Eco)
4 Broj standardnih kompleta za ručavanje za program Eco
5 Potrošnja vode u litrima / radnom ciklusu (u programu Eco)
6 Trajanje programa „Eco”
7 Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke

Frižideri i zamrzivači

Postupak za utvrđivanje energetske klase sada je sveobuhvatniji. Uzima se u obzir tip aparata, princip njegovog rada, temperatura u prostoriji, kao i broj i veličina odeljaka za skladištenje. Ostali elementi na novoj energetskoj nalepnici u suštini ostaju isti. Potrošnja energije i dalje se navodi u kWh kao godišnja potrošnja („annum”). Na nalepnici su takođe navedene informacije o ukupnoj zapremini svih odeljaka frižidera i zamrzivača, ako postoje, kao i o emisiji buke i klasi emisije buke.

Legenda:

1 QR kod
2 Klasa energetske efikasnosti
3 Potrošnja energije u kWh/godišnje (izmerena pod novim standardnim uslovima)
4 Ukupna zapremina svih odeljaka zamrzivača
5 Ukupna zapremina svih odeljaka frižidera
6 Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke

Nova energetska nalepnica za frižidere i zamrzivače

Vinske vitrine
Nova energetska nalepnica za vinske vitrine
Kao i kod ostalih nalepnica, skala klasa energetske efikasnosti takođe se menja na nalepnici za vinske vitrine. Pored toga, navedeni su i QR kod i klase emisije buke. Kao što je bio slučaj i ranije, godišnja potrošnja energije i broj standardnih flaša vina koje se mogu skladištiti i dalje su navedeni na nalepnici.

Legenda:

1 QR kod
2 Klasa energetske efikasnosti
3 Potrošnja energije u kWh/godišnje (izmerena pod novim standardnim uslovima)
4 Broj standardnih vinskih flaša koje se mogu skladištiti
5 Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke

Besplatna isporuka

Za kupovinu preko 5.000 dinara besplatna isporuka.
Pročitajte više

Do 12 rata bez kamate

Banca Intesa i svetske priznate kreditne kartice.
Pročitajte

Blog

Bosch grejalice koje štede struju
Pročitajte

Loyalty Card

Pravilnik o uslovima korišćenja loyalty card Studio S&M
Pročitajte